Dostawa w ok. 4-6 dni

100% Gwarancja Satysfakcji

Darmowa wysyłka od 150 pln

Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUMMER DIET CHALLENGE  

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu SUMMER DIET CHALLENGE (zwanego dalej „konkursem”) jest Sensilab d. o. o. z siedzibą pod adresem Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Facebooka i nie jest związany z firmą Facebook. Wszystkie informacje dostarczane przez użytkownika są przekazywane do organizatora.

Konkurs jest aktywny od 29 listopada do 17 grudnia 2018 roku.  

2. Regulamin 

2.1. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu oraz wypełnienie formularza. 

Osoby fizyczne poniżej 18. roku życia mogą brać udział tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

Pracownicy Sensilab d. o. o., ich bliscy członkowie rodziny,  lub ktokolwiek inny związany z organizatorami konkursu nie może brać w nim udziału i walczyć o nagrodę.  

2.2 Zasady udziału w konkursie z nagrodami 

Konkurs z nagrodami jest przeznaczony dla osób fizycznych, zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zarejestrowały się na stronie https://www.tummytox.pl/sdc-2019 , uzupełniły swoje dane, wyraziły zgodę na warunki uczestnictwa w konkursie i do dnia zakończenia wyzwania określonego w punkcie 2.2. nadesłały zdjęcia. 

Na pierwszym zdjęciu powinien zostać umieszczony widoczny napis „PRZED” oznaczający czas sprzed utraty wagi, a na drugim napis „PO” oznaczający czas po odchudzaniu. Zdjęcia „Przed” i „Po” należy wysłać do dnia 12 grudnia 2018 r. 

Zdjęcia mogą mieć format .jpg lub .png i nie mogą ważyć więcej niż 2 MB na jedno zdjęcie. Zasady uczestnictwa w konkursie są następujące. 

 

1. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie w dniach 29/10 - 9/11/2018 r.

2. Zrobienie zdjęcia „PRZED” w dniu 11/11/2018 r

3. Wyzwanie rozpoczyna się w dniu 12/11/2018 r. 

4. Wyzwanie kończycie się w dniu 9/12/2018 r

5. Zrobienie zdjęcia „PO” w dniu 10/12/2018 r. 

6. Wysłanie swojej metamorfozy do 12/12/2018 r

7. Jury wybierze zwycięzce w dniach 12-13/12/2018 r

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 17/12/2018 r.

 

Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 

Każdy, kto spełnia warunki określone w 2.2, będzie uprawniony do walki o nagrodę w formie wycieczki na Bahamy.  

Zwycięzca zostanie wybrany tylko pod warunkiem, że w konkursie będzie uczestniczyć co najmniej 50 osób.

3. Media 

Wszystkie otrzymane zdjęcia i osobiste historie mogą być wykorzystane przez stronę internetową Sensilab https://www.tummytox.pl i inne kanały komunikacji Sensliab.

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zgadzają się, że ich imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wygranej) oraz inne dane (zwane dalej: danymi), które udostępniają w formularzu zgłoszeniowym, są dostępne dla organizatora i zgadzają się, aby ich dane zostały opublikowane na stronie internetowej organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich zdjęć ze swojego serwera, które uzna za obraźliwe, dyskryminujące, złośliwe, nieprzyzwoite, nienawistne, zastraszające, wulgarne, podżegające do nienawiści, przemocy i wyrażające nietolerancję rasową, etniczną, religijną lub płciową, zawierające symbole i oznaczenia symbolizujące reżimy totalitarne lub w inny sposób denerwujące i / lub nienadające się do publikacji zdaniem organizatora.

4. Wybór zwycięzców

Spośród wszystkich zarejestrowanych uczestników, którzy wezmą udział w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2.2, Sensilab d. o. o. losuje zwycięzcę w dniach 12-13 grudnia 2018 r. w siedzibie głównej w Lublanie przy pomocy 3-osobowej komisji.

Zwycięzca zostanie opublikowany na stronie https://www.tummytox.pl najpóźniej do 17 grudnia 2018 roku.

Zwycięzca zostanie wybrany tylko pod warunkiem, że w konkursie będzie uczestniczyć co najmniej 50 osób (tj. 50 ważnych zgłoszeń zgodnych z wytycznymi podanymi przez organizatorów.) 

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej oraz o tym, jak ją odebrać w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji w ciągu 8 dni od ogłoszenia wyników. Jeśli uczestnik nie odpowie w tym terminie, zrzeka się prawa do nagrody. Jeśli pierwszy zwycięzca nie odbierze nagrody w wyznaczonym czasie (8 dni), komisja spotka się ponownie w ciągu 8 dni i powtórzy losowanie, jak opisano w punkcie 4. Proces można być powtarzany, aż do momentu przekazania nagrody zwycięzcy. 

5. Nagroda 

Nagrodę w formie wycieczki na Bahamy organizowanej przez biuro podróży funduje Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Lublana.

6. Obowiązki uczestników konkursu 

Promotor zastrzega sobie prawo do wstrzymania nagrody, jeśli: 

- pojawiają się wątpliwości co do autentyczności danych i uczciwości zgłoszenia

- stwierdzono, że uczestnik nie działał zgodnie z ogólnymi warunkami konkursu  

- jeśli zwycięzca nie podał prawidłowych danych osobowych i / lub nie może zostać powiadomiony o wyniku.

Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków zostaną wyeliminowani przed losowaniem nagród.

7. Prywatność i ochrona danych osobowych 

Każdy uczestnik pozwala organizatorowi na zbieranie, przechowywanie, użytkowanie i prowadzenie bazy danych wszystkich uczestników i zarejestrowanych użytkowników zgodnie z obowiązującymi w Słowenii przepisami dotyczącymi ochrony danych. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem słoweńskim. 

Za zgodą uczestnika organizator gromadzi dane osobowe na potrzeby konkursu, pobieranie próbek, badania i statystyczne przetwarzanie danych, aby określić sposób korzystania z usług, dostosowanie podaży i segmentacji, marketing bezpośredni, badania rynku, informacje o ofercie, aktualizacje i informacje o ofertach specjalnych oraz do wysyłania wiadomości, newsletterów i innych materiałów promocyjnych. Użytkownik zezwala na stosowanie różnych kanałów komunikacji, takich jak: telefon, e-mail, SMS i inne podane. Użytkownik/osoba zarejestrowana w bazie ma możliwość żądania dostępu i aktualizacji danych w bazie danych.  Organizator nigdy nie ujawni danych żadnym stronom trzecim.

8. Reklamacje i skargi 

Wszystkie reklamacje są rozwiązywane przez organizatora. Skargi i reklamacje mogą być wysyłane przez uczestników na adres info@tummytox.pl. Uzasadnione reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminach określonych prawem, a uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku.

Spory podlegają jurysdykcji właściwego sądu w Lublanie, Republika Słowenii.

9. Zmiany w konkursie 

Organizator ma prawo, w dowolnym momencie, zmienić lub zmodyfikować te warunki, z powodów technicznych lub handlowych, lub z przyczyn społecznych.

 

Organizaror powiadomi uczestników w odpowiedni sposób. W przypadku zmiany zasad uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w konkursie, nie spełniając warunków uczestnictwa w losowaniu nagród.

10. Przepisy końcowe

Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane przez problemy techniczne z dostawcami Internetu, problemy z połączeniem internetowym lub inne problemy techniczne.

 

Uczestnicy mogą uzyskać pomoc i wsparcie podczas całego wyzwania pod adresem mailowym: info@tummytox.pl

 

Wszelkie pytania, które mogą pojawić się w związku z regulaminem i wygraną = nie są objęte niniejszymi warunkami, są udzielane lub interpretowane przez komisję konkursową.

 

Decyzje komisji dotyczące wszelkich pytań dotyczących wygranej i zasad są ostateczne, ważne dla wszystkich uczestników i nie mogą być kwestionowane.

 

Zasady selekcji są dostępne na stronie https://www.tummytox.pl/regulamin-sdc-2019 przez cały czas trwania wyzwania.

 

Ljubljana, 29.10.2018 r. 

Sensilab d.o.o. 
Sensilab S.A.
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija
Tax Code: 2113732000 
VAT ID: SI27404927