Regulamin sklepów internetowych

1. Postanowienia ogólne

Regulamin został sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w oparciu o zalecenia Izby Przemysłowo-Handlowej Słowenii oraz międzynarodowe oraz międzynarodowe regulacje dla biznesu internetowego i elektronicznego. Sensilab (zwany dalej „sklepem internetowym”) jest obsługiwany przez Sensilab d.o.o., elektronicznego operatora biznesowego (zwanego dalej „przedsiębiorcą”).

Podmiot prowadzący sklep: Sensilab d.o.o., Verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana

Numer rejestracyjny: 2113732000

Numer identyfikacji podatkowej: SI27404927

Rejestrując się w sklepie internetowym, odwiedzający uzyskuje nazwę użytkownika identyczną z adresem e-mail użytkownika i zdefiniowanym przez niego hasłem. Nazwa i hasło użytkownika jednoznacznie określają i łączą się z wprowadzonymi danymi. Rejestrując się w sklepie internetowym, odwiedzający poświadcza, że jest osobą pełnoletnią, w pełni zdolną do czynności prawnych. Dzięki rejestracji odwiedzający staje się użytkownikiem i nabywa prawo do zakupu. Kupując produkt, użytkownik staje się kupującym.

Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego, prawa i obowiązki odwiedzających, użytkowników oraz kupujących, a także relacje handlowe między Przedsiębiorcą a Użytkownikiem jako nabywcą produktów oferowanych w sklepie internetowym.

Zawartość strony internetowej ma charakter informacyjny i edukacyjny i nie jest substytutem konsultacji medycznej. W sprawie stosowania naszych porad i wskazówek zawsze zalecamy skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym, niezależnie od stanu zdrowia.

2. Dostępność informacji

Przedsiębiorca zobowiązuje się stale udostępniać użytkownikowi następujące informacje:

 • informacje na temat tożsamości podmiotu gospodarczego (w szczególności spółki, jej siedziby oraz numeru rejestru, pod którym spółka jest zarejestrowana);
 • informacje kontaktowe, które umożliwiają użytkownikowi szybką i skuteczną komunikację ze sprzedawcą (adres e-mail, telefon itp.);
 • informacje o podstawowych cechach produktu lub usługi z oferty sklepu internetowego, w tym usługi posprzedażowe i gwarancje;
 • informacje o dostępności produktu lub usługi z oferty sklepu internetowego;
 • sposób i warunki dostawy produktów lub wykonanie usług, w szczególności miejsce i termin dostawy;
 • informacje o metodzie płatności;
 • informacje o terminie realizacji oferty ze sklepu internetowego;
 • informacje o terminie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy i warunkach odstąpienia od umowy;
 • informacje o możliwości zwrotu produktów oraz o tym, czy i jaki koszt za zwrot kosztów ponosi użytkownik;
 • informacje o procesie reklamacyjnym użytkownika oraz informacje o osobie kontaktowej.

3. Oferowane produkty, czas dostawy, odbioru i metody płatności

Ze względu na charakter sklepu internetowego, oferta produktów sklepu internetowego często i szybko się zmienia i aktualizuje. Z tego względu, mogą pojawić się błędy. W przypadku ich wystąpienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@tummytox.pl. Postaramy się wyeliminować je tak szybko, jak to możliwe.

3.1. Czas dostawy

Dla wszystkich produktów, których adres doręczenia znajduje się w Polsce, data dostawy jest podana na stronie produktowej w sklepie internetowym.  Każdy produkt ze sklepu internetowego jest dostępny w rozsądnym czasie.

3.2. Nabywanie produktów i metody płatności

Aby uzyskać informacje dot. nabywania produktów i metod płatności, kliknij tutaj

4. Cene

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podane w PLN i zawierają podatek VAT, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami produktów i nie uwzględniają kosztów wysyłki (patrz punkt 3). Wszystkie ceny dotyczą wyłącznie zamówienia elektronicznego produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.

Wszystkie cent obowiązują w momencie zawarcia umowy i nie mają wcześniej ustalonej ważności, dlatego stosują się do momentu ich zmiany. Pomimo wszelkich starań Przedsiębiorcy w celu zapewnienia aktualnych i dokładnych informacji, w informacji dotyczącej ceny mogą wystąpić błędy.

5. Procedura zakupu

5.1. Zamówienie przyjęte

Po złożeniu zamówienia użytkownik (kupujący) otrzymuje od Przedsiębiorcy powiadomienie mailowe o przyjęciu zamówienia. Użytkownik (kupujący) zawsze może udzielić wyczerpujących informacje o statusie i zawartości każdego zamówienia, złożonego w sklepie internetowym.

5.2. Zamówienie potwierdzone

Jeśli klient (kupujący) nie anuluje zamówienia, zamówienie zostanie skierowane do dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu zamówienia Przedsiębiorca sprawdza dostępność zamówionych produktów i potwierdza zamówienie lub odrzuca je z jakiegoś powody. Sprzedawca (przedsiębiorca) może również skontaktować się z klientem (kupującym) w sposób dozwolony przez użytkownika, aby zweryfikować dane lub zapewnić dokładność danych doręczenia lub kontaktu, które kupujący podał w momencie zakupu. Po potwierdzeniu zamówienia Przedsiębiorca informuje użytkownika (kupującego) drogą mailową o przewidywanym czasie dostawy. W tym momencie zostaje nieodwołalnie zawarta umowa kupna-sprzedaży zamówionych produktów (patrz punkt 6.)

5.3. Towary wysłane

Sprzedawca (przedsiębiorca) przygotowuje zamówione produkty w uzgodnionym terminie. Sprzedawca (przedsiębiorca) informuje klienta (kupującego) również o polityce zwrotu produktu, sposobach kontaktu, reklamacjach oraz ewentualnych opóźnieniach w dostawie produktów.

6. Umowa kupna-sprzedaży

Sprzedawca (przedsiębiorca) wystawia kupującemu fakturę, uwzględniającą podział kosztów i zapewnia informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przy zwrocie zakupionego produktu, jeśli to konieczne i możliwe. Umowa kupna-sprzedaży w formie zamówienia jest przechowywana w postaci elektronicznej na serwerze sprzedawcy i jest dostępna dla użytkownika (kupującego) w dowolnym momencie, w jego profilu użytkownika.

Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki zakupu są niezmienne i dotyczą zarówno kupującego, jak i sprzedawcy (przedsiębiorcy).

7. Prawo do odstąpienia od zakupu, zwrot produktów

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Użytkownik (kupujący) ma prawo skontaktować się ze Sprzedającym (przedsiębiorcą) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tummytox.pl w ciągu 14 dni od daty odbioru zamówionych produktów i poinformować go, że rezygnuje z umowy kupna-sprzedaży, bez konieczności podawania przyczyny takiej decyzji. Zwrot zakupionych produktów do Sprzedawcy w terminie odstąpienia od umowy będzie uważany za zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. Jedynym kosztem, który ze względu na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży ponosi klient (kupujący) jest koszt zwrotu produktów do Sprzedawcy (przedsiębiorcy).

Zakupione produkty muszą zostać zwrócone do Sprzedawcy (przedsiębiorcy) niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Zwrotu należy dokonać pod adres: Sensilab d.o.o., Obrtna cona 30, 1370 Logatec, Slovenia.

Zakupione produkty muszą zostać zwrócone Sprzedawcy (przedsiębiorcy) w stanie nieuszkodzonym, w niezmienionej ilości, chyba że produkty zostaną zniszczone, uszkodzone, utracone lub zmniejszy się ich ilość nie z winy użytkownika (kupującego).

W przypadku zwrotu towarów Sprzedawca (przedsiębiorca) zwraca Użytkownikowi (kupującemu) zapłaconą za zamówienie kwotę lub równoważny bon podarunkowy nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji z zamówienia. Sprzedawca (przedsiębiorca) zwraca otrzymane środki użytkownikowi (kupującemu) przy użyciu tej samej metody płatności, co użytkownik (kupujący), chyba że użytkownik wyraźnie zażądał innej metody płatności lub jeśli użytkownik (kupujący) nie poniósł żadnych kosztów. Zwrot w postaci bonu podarunkowego jest zwracany w formie noty kredytowej.

Chociaż zawsze działamy w dobrej wierze, zmiany witryny mogą prowadzić do wystąpienia błędów.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do jak najszybszego wyeliminowania wykrytego błędu.

Użytkownik może powiadomić Przedsiębiorcę o błędzie za pomocą wiadomości mailowej.

Jeśli z powodu błędu wystąpią nieuzsadnione koszty przedsiębiorca zobowiązuje się do rozstrzygnięcia nieporozumienia tak szybko, jak to możliwe.

Przed wysyłką produktów Przedsiębiorca przygotowuje wszystkie produkt do wysyłki z zachowaniem szczególnej staranności. Wszystkie produkty są wysyłane w opakowaniach nieuszkodzonych, dokładnie sprawdzonych i oryginalnie zapakowanych.

W przypadku rezygnacji z zamówienia o dotrzymaniu terminu odstąpienia od umowy decyduje data nadania rezygnacji lub przesyłki do Przedsiębiorcy.

W przypadku zakupów na odległość przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej płatności do czasu zwrotu zwracanych towarów lub do czas, gdy użytkownik (kupujący) przedstawi dowód, że towary zostały odesłane, chyba że przedsiębiorca sam oferuje opcję odbioru zwracanych towarów.

Użytkownik (kupujący) nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość po otrzymaniu zapieczętowanych towarów, jeśli są to towary higieniczne lub służące ochronie zdrowia i zostały odpieczętowane – jeśli użytkownik (kupujący) otworzył je po dostarczeniu.

Powyższe warunki zwrotu produktów nie dotyczą produktów zakupionych bezpośrednio w punktach sprzedaży Sensilab (przedsiębiorcy).

8. Rozwiązywanie sporów dot. wadliwych towarów

Towar jest wadliwy:

 • jeśli rzecz nie ma cech niezbędnych do normalnego użytkowania lub obrotu;
 • jeśli rzecz nie ma cech koniecznych do konkretnego zastosowania, dla którego nabywa je kupujący, ale które Sprzedawca (przedsiębiorca) znał lub powinien znać;
 • jeśli rzecz nie ma cech, które zostały w sposób wyraźny lub dorozumiany ustalone lub określone;
 • jeśli dostarczona przez Sprzedawcę (przedsiębiorcę) rzecz nie pasuje do próbki lub modeli, chyba że próbka lub wzór został pokazany jedynie w celach informacyjnych.

Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę (przedsiębiorcę) i podać szczegółowy opis błędu mailowo, pod adresem: info@tummytox.pl nie później niż 2 miesiące po dacie wykrycia błędu. Sprzedawca (przedsiębiorca) nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które wystąpią po 2 latach od zakupu. Kupujący musi umożliwić Sprzedawcy (przedsiębiorcy) możliwość sprawdzenia produktu.

Jeśli użytkownik (kupujący) reklamuje produkt w ciągu pierwszych 6 miesięcy od otrzymania produktu, Sprzedawca (przedsiębiorca) musi udowodnić, że skarga klienta (kupującego) nie zawiera błędów. Jeśli użytkownik (kupujący) złoży skargę po 6 miesiąca od otrzymania produktu, użytkownik (kupujący) musi sam udowodnić istnienie błędu.

Użytkownik, który prawidłowo poinformował przedsiębiorcę o błędzie, ma prawo zażądać od Sprzedawcy:

 • naprawy wady towaru,
 • lub zwrotu części zapłaconej kwoty, propocjonalnej do jego wady,
 • lub wymiany wadliwego towaru na nowy, niewadliwy,
 • lub zwrotu zapłaconej kwoty.

Decyzja o formie odszkodowania zależy wyłącznie od konsumenta (kupującego), a kolejność, w której zostały wymienione nie ma znaczenia.

Jeśli wada towaru nie podlega wątpliwości, Sprzedawca (przedsiębiorca) musi spełnić żądanie kupującego tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 8 dni.

Przedsiębiorca musi udzielić użytkownikowi pisemnej odpowiedzi na żądanie nie później niż w ciągu 8 dni od daty jego otrzymania, jeżeli istnienie wady towaru lub nieprawidłowości usługi podlegają wątpliwości.

9. GWARANCJA NA TOWARY TECHNICZNE

Produkt objęty jest gwarancją, jeśli jest to określone w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Na produkt objęty gwarancją sprzedawca po spełnieniu warunków gwarancji i w jej okresie gwarantuje kupującemu nienaganne działanie przedmiotu. Podczas ubiegania się o gwarancję obowiązują warunki podane w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Sprzedawca gwarantuje kupującemu nienaganne działanie produktu przez okres gwarancji liczony od momentu dostarczenia produktu kupującemu. Okres gwarancji wynosi jeden rok lub tak długo, jak wskazano w karcie gwarancyjnej. Można ubiegać się o gwarancję za pomocą karty gwarancyjnej lub faktury, więc klient powinien je starannie zachować.

Produkt objęty jest gwarancją, jeśli jest to określone w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Na produkt objęty gwarancją sprzedawca po spełnieniu warunków gwarancji i w jej okresie gwarantuje kupującemu nienaganne działanie przedmiotu. Podczas ubiegania się o gwarancję obowiązują warunki podane w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Sprzedawca gwarantuje kupującemu nienaganne działanie produktu przez okres gwarancji liczony od momentu dostarczenia produktu kupującemu. Okres gwarancji wynosi jeden rok lub tak długo, jak wskazano w karcie gwarancyjnej. Można ubiegać się o gwarancję za pomocą karty gwarancyjnej lub faktury, więc klient powinien je starannie zachować.

Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu dostarczenia produktu do klienta i obejmuje wady materiałowe i produkcyjne oraz wszystkie części produktu z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja wygasa:

 • w przypadku awarii spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
 • w przypadku awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub konserwacji,
 • w przypadku awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niedbałą obsługą, uszkodzeniami mechanicznymi produktu spowodowanymi przez klienta oraz awariami spowodowanymi działaniami siły wyższej (przepięcia, wyładowania atmosferyczne itp.),
 • jeśli produkt został zmodyfikowany przez klienta lub inną nieuprawnioną osobę (w tym nieautoryzowanych serwisantów),
 • po podłączeniu produktu do niewłaściwego napięcia lub rodzaju prądu,
 • podczas używania innych elementów, które pierwotnie nie należą do urządzenia

W przypadku reklamacji sprzedawca sprawdzi, czy nie ma wady materiału lub wykonanie produktu i naprawa gwarancyjna zostanie wykonana po potwierdzeniu. W przypadku stwierdzenia zużycia, uszkodzenia lub wady spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem lub zużyciem produktu, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucone. Aby wyegzekwować gwarancję, skontaktuj się ze sprzedawcą, podając produkt oraz fakturę i kartę gwarancyjną oraz autoryzowane centrum serwisowe wymienione w karcie gwarancyjnej. To działanie pozwoli zorganizować wszystko, czego potrzebujesz, aby naprawić uszkodzenia.

Uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenta pozostają bez uszczerbku dla zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady produktu.

10. Gwarancja satysfakcji

Dbamy o najwyższe standardy etyczne w biznesie i ochronę konsumentów, czego wyrazem jest nasza 100% gwarancja satysfakcji.

Udzielamy 30-dniowego prawa do zwrotu, zwanego gwarancją satysfakcji. Umożliwia to zwrot zakupionych towarów nawet po wygaśnięciu ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić, wysyłając produkty z powrotem do nas (Sensilab doo, Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Słowenia, info@tummytox.pl) w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Zwrócimy Ci pełną cenę zakupu produktów, z wyłączeniem kosztów dostawy i zwrotu.

Produkty podlegające gwarancji satysfakcji są wyraźnie oznaczone w sklepie internetowy. Jeśli kupujący nie jest zadowolony z zakupu, sprzedawca (przedsiębiorca) zwróci mu kwotę zamówienia w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Jedynym kosztem dla klienta (kupującego) w przypadku wystawienia gwarancji satysfakcji jest koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.

Gwarancja satysfakcji obowiązuje przez 30 dni od daty otrzymania zamówienia, dla produktów w ilości do wykorzystania przez jedną osobę w okresie jednego miesiąca. Klient (kupujący) może również otrzymać zwrot pieniędzy za opakowania przeznaczone na kilkumiesięczne użytkowanie, jednakże klient (kupujący) musi zwrócić sprzedającemu nieużywane produkty w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu i ilościach oraz zawierać opakowanie produktów używanych, chyba że zostały zniszczone, uszkodzone, zagubione lub ich ilość zmniejszyła się, a klient (kupujący) ich nie używa.

Gwarancji satysfakcji można żądać tylko na podstawie oryginału faktury.

Kupujący (użytkownik) nie może zażądać zwrotu więcej niż 1 raz w roku za ten samo produkt. W ciągu 1 roku użytkownik (kupujący) może ubiegać się o gwarancję satysfakcji 3 razy, odnośnie różnych produktów.

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkt spełni swoje zadanie nienagannie, jeśli kupujący zastosuje się do podanych instrukcji i tylko takie zastosowanie jest podstawą do egzekwowania gwarancji satysfakcji.

Przedsiębiorca zwróci cenę zakupu produktów nie później niż w ciągu 30 dni na konto bankowe, które podaje w żądaniu klient (kupujący). Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat procesu zwrotu produktu w ramach gwarancji satysfakcji, należy skontaktować się mailowo: info@tummytox.pl.

11. Dostawa

Sprzedawca (przedsiębiorca) dostarczy zamówione produkty do klienta (kupującego) w uzgodnionym terminie. Kontrahenci realizujący dostawę są wskazani na końcu procesu zakupu. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wyboru innej usługi dostawy, jeśli może to zwiększyć efektywność zamówienia.

W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania lub towaru reklamacja klienta powinna zostać przekazana dostawcy lub firmie kurierskiej po otrzymaniu towaru. Nabywca takich towarów nie jest zobowiązany do przyjęcia i może odmówić odbioru przesyłki. W przypadku, gdy paczka jest fizycznie uszkodzona, nie ma zawartości lub nie ma oznak otwarcia lub jeśli produkty są uszkodzone w opakowaniu, a kupujący mimo to przejął takie opakowanie, kupujący musi następnie wszcząć procedurę reklamacyjną z dostawcą.

12. Bezpieczeństwo

Przedsiębiorca stosuje odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w celu ochrony transmisji i przechowywania danych osobowych i płatności. W tym celu przedsiębiorca używa 256-bitowego certyfikatu SSL wydanego przez upoważnioną organizację.

Autoryzowane systemy online są odpowiedzialne za bezpieczne autoryzacje i transakcje kartą kredytową. Autoryzacje kart kredytowych wykonywane są w czasie rzeczywistym z natychmiastowym sprawdzeniem danych w bankach. Informacje o karcie nie są przechowywane na serwerze sprzedawcy.

Dla bezpieczeństwa, użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za właściwe oprogramowanie i ochronę antywirusową swojego komputera.

13. Polityka prywatności

Częścią niniejszego Regulaminu jest również Polityka Prywatności, która jest dostępna tutaj.

14. Odpowiedzialność

Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i poprawność informacji publikowanych w jego sklepie internetowym, ale właściwości produktu, czasy dostawy lub ceny mogą się zmieniać tak szybko, że sprzedawca może nie poprawić danych opublikowanych w sklepie internetowym w odpowiednim czasie.

Chociaż Przedsiębiorca dokłada starań, aby zapewnić dokładne zdjęcia sprzedawanych w sklepie internetowym produktów, wszystkie fotografie należy traktować jako symboliczne. Zdjęcia nie gwarantują właściwości produktu.

15. Skargi, Spory i stosowanie prawa

Przedsiębiorca przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Przedsiębiorca zapewnia skuteczny system obsługi skarg i osobę, która może skontaktować się z użytkownikiem (kupującym) za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku wystąpienia problemu. W przypadku problemu lub chęci odwołania, klient (kupujący) kontaktuje się ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail info@tummytox.pl. Procedura rozpatrywania reklamacji jest poufna.

W ciągu 5 dni roboczych Przedsiębiorca powinien potwierdzić, że otrzymał reklamację i rozwiązał roszczenie gwarancyjne lub reklamacyjne w ustawowym terminie. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór w sposób jak najlepszy dla obu stron, za obopólną zgodą. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie zostanie osiągnięte, spór będzie rozstrzygany na drodze sądowej przez sąd właściwej jurysdykcji.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory między Przedsiębiorcą a Użytkownikiem (kupującym) mają zastosowanie i podlegają prawu słoweńskiemu.

W przypadku wszystkich relacji oraz praw i obowiązków, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego, Ustawy o handlu elektronicznym, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o ochronie konsumentów.

15.1 Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zgodnie z normami prawnymi SENSILAB nie uznaje żadnego dostawcy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jako kompetentnej osoby do rozstrzygania sporów konsumenckich, które konsument mógłby wszcząć zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

W przypadku, gdy klient / konsument nie jest zadowolony z rozwiązania skargi, może złożyć, zgodnie z Ustawą, wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem europejskiej platformy rozwiązywania sporów konsumenckich (ODR). SENSILAB zgodnie z Ustawą publikuje link do europejskiej platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Kupujący może również podjąć decyzję o wniesieniu odwołania przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

16. Zmiany ogólnych warunków handlowych

W przypadku zmian przepisów regulujących działanie sklepów internetowych, ochrony danych i innych dziedzin związanych z działaniem sklepu internetowego Przedsiębiorcy oraz w przypadku zmian w ich własnej polityce handlowej, przedsiębiorca może modyfikować i / lub uzupełniać niniejszy Regulamin (Ogólne Warunki Handlowe), za każdym razem informując użytkowników w odpowiedni sposób, w szczególności informując ich za pośrednictwem witryny. Wszelkie zmiany i / lub zmiany w Regulaminie wejdą w życie i będą obowiązywać po upływie ośmiu dni od opublikowania zmian i / lub poprawek. Jeśli zmiana i / lub zmiana Regulaminu są konieczne w celu dostosowania się do przepisów, te zmiany i / lub poprawki mogą wyjątkowo wejść w życie i zostać zastosowane w krótszym czasie.

Użytkownik, który nie zgadza się z poprawkami i / lub poprawkami do niniejszych Ogólnych warunków handlowych, w ciągu ośmiu dni od ogłoszenia zawiadomienia o zmianie i / lub zmiany Regulaminu musi anulować swoją rejestrację, w przeciwnym razie zostanie uznane , że użytkownik akceptuje zmiany i / lub zmiany w Regulaminie. Anulowanie rejestracji jest dokonywane przez użytkownika za pomocą pisemnej deklaracją skierowaną do Przedsiębiowcy w celu powiadomienia o anulowaniu.

Regulamin został zaakceptowany przez dyrektora Sensilab d. o. o., Domen Ščukovt, w Ljubljanie, dnia 19.10.2020.

Życzymy przyjemnych i udanych zakupów w naszym sklepie internetowym!